Kategorier
Nyheter

Fra VAMP til BROADWAY

Konsert med Broadway-repertoar.

Ja ja, det er kanskje noen i koret som har lyst til å synge dette, var nok min første tanke da jeg hørte igjennom dette. Førsteinntrykket var en mengde brokker som det var vanskelig å finne noen sammenheng i. OG I TILLEGG SKULLE ALT LÆRES UTENAT, OG ATTPÅTIL MED LITT KOREOGRAFI. Jeg tenkte nok at det her lå miner nok til å kunne sprenge koret.

Men som lojal korsanger prøver man jo å gjøre sitt beste, og med hjelp fra Kjetil og prosjekt-CD-en falt en og en bit på plass, og det ble gøy å synge. Og da koreograf Turid tilpasset bevegelsene til vår høyeste kollektive yteevne, var det et Kor med «GÅ PÅ»-humør som entret scenen. Alt ble ikke bra, men vi klarte å synge med humør, og det satte de fleste i salen pris på, såvidt vi hørte.

Sammen med korturen, ble dette en fin slutt på samarbeidet med Kjetil.

Av helgetenor

Korets notetroll, som må legge om til en mer ansvarlig stil i kraft av utvidet tillit. Nå skal jeg også gjøre mitt beste for å forvalte korets notearkiv.