Styrets arbeid 2024

Regnskap 2024:

 • Status pr. 25.04.24

Oversikt konsertstøtte og andre typer tilskuddsmidler:

 • Oslo kommune Bydel Østensjø: Frivillighetsmidler for samarbeidsprosjekter
  Søknadsfrister: 1. mars og 1. september
 • Bydel Østensjø: Driftsstøtte
  Status: Tilsagnsbrev, kr. 4.000,-
  Rapportering: Frist 1.februar 2025 – skjema
 • Norges korforbund: Konsertstøtte, se også her
  Søknadsfrister: 15. mars og 15.september
  Status:
  Søknad sendt 14.mars – formål PUB-konserter og Sommerkonsert 2024 med eksterne musikere.
  29. april: Heidi har snakket med Martin i Norges korforbund, som….
 • OBOS: OBOS gir tilbake
  Søknadsfrist: 15. juni
 • DFØ -Tilskudd.no: Merverdiavgiftskompensasjon
 • Tilskudd til Kor, korps og orkester: Oslo musikkråd

Sponsorer 2024:

Arbeid våren 2024

 • Utarbeide skjema for innspill fra medlemmene
  Ansvar: Heidi
  Utført: Februar 2024
 • Forberede gruppearbeid etter årsmøte, lage en samleoversikt av innspillene vi får inn.
  Ansvar: Heidi
  Utført: Februar 2024
 • Sende ut samleoversikt av innspill fra medlemmene
  Ansvar: Heidi
  Utført: Februar 2024
Oppgave:Ansvar: Utført dato:

Ans
HeidiFebruar
HeidiFebruar
VidarFebruar
Utarbeide forslag til ABK-plan 2024 – 2027
med utg. pkt. i innspillene fra medl. og dirigent
HeidiFebruar
Utarbeide forslag til Årsplan 2024 – 2025 som fremlegges for styretHeidiFebruar
Signere ny nøkkelavtale med Abildsø skoleHeidi14.02.
Sende e-poster til skolekorene ang. planlagt matiné den 14. april.
Matiné endres til sommerkonsert da ingen skolekor hadde mottatt info tidligere.
Heidi15.02.
Kontakte Freidigkoret ang. konsert Skullerud skole. Forberede, lage avtaler og informere koret.Heidi01.03.
Lage møteplan /dato og innhold/ for styremøtene våren 2024 som sendes styremedlemmeneHeidi01.03.
Utarbeide e-post tekster til Pubene som Inger Johanne og jeg sender til hver vår pubHeidi12.03.
Lage ny og egen Facebook- side for ABK. Flytte innhold fra dagens ABK- Facebook-gruppe, over til ny Facebookside.Heidimars
Kontakte sangere som er syke.Heidi12.03.
Lage mal for nyhetsbrev: «ABK-nytt»Heidi13.03.
Skrive nyhetsbrev: ABK-nytt nr. 1 som sendes alle og publiseres på nett.Heidi14.03.
Revidere og publisere nytt innhold på hjemmesiden til ABKHeidi
mars og fortløpende

April:

Oppgave:Ansvar:Dato:
Forberede, og avholde styremøte og medlemsmøte 4. april.Styret/
Heidi
april
Revidere ABK-plan 2024 – 2027Heidi
Sende referat til alle fra medlemsmøtetVidar05.04.
Lage sanghefte til pub-/allsang
Skaffe sponsorer til Sanghefte?
Forberede Sommerkonserten 9. juni
Sende presseskriv og nytt korbilde til Lars Forseth – artistbooking Olsen på BrynHeidi05.04.