Konsertetikette

 • Koret er en stor kulisse (også bak et eventuelt orkester) og publikum ser alt som foregår. Derfor er det viktig at det er så få forstyrrende momenter i kulissen som mulig.
 • Korsangerne står med notene oppslått også i de partiene hvor vi ikke synger.
 • På slutten av en sats venter vi med å bla videre til dirigenten har avsluttet satsen.
 • Ved framføring av større verk: Korsangerne blar ikke i notene i satsene hvor bare solistene synger.  Vi setter inn binderser for å finne neste innsats.
 • Notene ligger lukket på fanget når koret sitter.
 • Ved framføring av større verk: Dirigenten peker ut noen sangere som tar ansvar når koret skal sette seg ned og reise seg, alle andre følger med på disse.
 • Når konserten er slutt tar alle ned notene når dirigenten legger ned taktstokken. Dette er lett å glemme, fint om vi minner hverandre  med et ”lite dytt”……
 • Koret klapper ikke og vi bukker når dirigenten gir tegn.
 • Koret blir sittende på trabulantene helt til publikum begynner å gå.
 • Ved ”helsvart antrekk” damer: Minst mulig hud som vises. Lange armer og ingen stor utringing. Bukse eller skjørt med tykke svarte strømper.
 • Ingen parfyme, etterbarberingsvann, hårlakk eller andre gode lukter. Husk at noen er allergiske.
 • Husk at Dirigenten er sjefen !!
  Alle beskjeder/instrukser under en konsert følges uten videre diskusjon.

Og helt til slutt:
ALLE husker å se mest mulig  på dirigenten.

Styret i Abildsø Bygdekor