Begynne å synge sammen med oss?

Abildsø Bygdekor er et blandakor med 40 sangglade kvinner og menn. Vi ønsker flere sangere hjertelig velkommen.

  • Har du sunget før og har lyst til å ta opp sangen igjen?
  • Har du sunget i dusjen, men har lyst til å prøve hvordan det er å synge sammen med andre?
  • Om du vil synge litt allerede første gangen, får du låne noter, eller avtale prøvesynging.
  • Vi trenger flere mannsstemmer og blir ekstra glade om det dukker opp flere menn.

Kom gjerne på en øvelse, eller kontakt Heidi på tlf. 990 15 510
Vi øver torsdager kl. 18:30 – 21:00 i teatersalen på Abildsø skole.