Kategorier
Nyheter

Kjetil Aamann av Glødenøtt.

På korets siste øvelse med Kjetil, presenterte Ridderskapsforstanderen korets første Ridder. For dem av korets medlemmer som ikke var tilstede, og eventuelle andre som måtte ha interesse av det, gjengis presentasjonen her:

Abildsø bygdekors Ridderskapsforvalters presentasjon 10. Juni 2010.

 Abildsø bygdekor har tradisjonelt flere utvalg og komiteer. De er valgt på årsmøtet, eller oppnevnt av styret. De kan være selvoppnevnt, eller bare dukker opp uten at alle helt forstår hvordan.

 Jeg står her nå som som Ridderskapsforvalter, en typisk representant for det siste. Og for å unngå ethvert saklige spørsmål om det er berettiget at jeg står her, vil jeg rett og slett si at det er et KALL.

Det skjedde i de dager, midt i det 3. millenniums 1. decennium, at Inger Marie og jeg besøkte Erkebiskopens gård i Nidaros, der bl.a. Norges kronregalier er utstilt. Men der var også en utstilling om viktige menn i vår historie. Og det var der jeg så et tegn, over 400 år gammelt, som mens jeg betraktet det, sto tydelig frem for meg.

Ekorn og GlødenøttDet var denne figuren her, et ekorn med en rødglødende nøtt i ”hendene”. Vi hadde da innøving av bl. a. ”Kimer, I klokker” til vår Jule-CD friskt i minne, og det er heller ikke nå lenge siden Kjetil brukte dette bildet for å heve vår fremføring. Det sto klart for meg at dette var et bilde på Kjetil.

Abildtræ og Glødenøtt

Og da jeg så hva figuren sto fremfor, ble det tydelig at dette ikke bare gjaldt Kjetil. For der var et ”Abild-træ” som bar flott frukt. Et klart bilde på Abildsø bygdekor under Kjetils veiledning.

På denne bakgrunn føler jeg at jeg har all den fullmakt jeg trenger for hedre Kjetil ved å utrope ham til den første Ridder av Abildsø bygdekor.

 Og Kjetil, siden vi er et kor er det en glede for meg å utrope deg til: ”Kantoridder Kjetil Aamann av Glødenøtt”, og jeg ber deg komme frem og motta dette beviset på vår takknemlighet for det du har vært for oss.

           Aamann av Glødenøtt

Som dere kan se, er hjelmen hans prydet med et symbol på Abildsø Bygdekor, sammen med symbolene for hans pedagogikk, som også går igjen på skjoldet. Hjelmen kan synes noe bulket etter strabasene, men den har hjelmklede i korets forskriftsmessige høytidelige farger, svart og sølv.
 Jeg håper du kan finne en plass til denne der den kan vise andre hvor mye vi setter pris på deg, og forhåpentligvis minne deg om de gode opplevelsene vi har hatt sammen.

 

 

Av helgetenor

Korets notetroll, som må legge om til en mer ansvarlig stil i kraft av utvidet tillit. Nå skal jeg også gjøre mitt beste for å forvalte korets notearkiv.