Styret

Styret i Abildsø Bygdekor består i 2018 av følgende personer:

Leder:               Lars-Kristian Berg
Mobil :               93003338
E-post:              post@abildsobygdekor.no

Nestleder:        Kristin Sootholtet

Kasserer:          Christian Hille

Sekretær:          Inger Helen Lie Elling

Leder MU:         Berit Eliassen

Styremedlem:   Inger-Johanne Holth

Dirigent:           Jan Helge Trøen

Postadresse:
Abildsø Bygdekor
Pb. 161, Manglerud
0612 Oslo