Styret

Styret i Abildsø Bygdekor består i 2017 av følgende personer:

Leder:                Marit Gaasland
Mobil :               9092 3750
E-post:              post@abildsobygdekor.no

Nestleder:        Hilde Løkholm

Kasserer:          Christian Hille

Sekretær:          Halvard Gjøsund

Leder MU:         Inger Marie M. Knutzen

Styremedlem:   Anne-Gerd Gundersen

Dirigent:           Jan Helge Trøen

Postadresse:
Abildsø Bygdekor
Pb. 161, Manglerud
0612 Oslo