Styret

Styret i Abildsø Bygdekor består i 2020 av følgende personer:

Leder:               Lars-Kristian Berg
Mobil :               93003338
E-post:              post@abildsobygdekor.no

Nestleder:         Ingar Kjøstolfsen

Kasserer:          Christian Hilles eftf.

Sekretær:          Vidar Webjørnsen

Leder MU:         Berit Eliassen

Styremedlem:   Inger-Johanne Holth

Dirigent:             Jan Helge Trøen

Postadresse:
Abildsø Bygdekor
Pb. 161, Manglerud
0612 Oslo