Kjernerepertoar

PROFANE SANGER:

Bæ, bæ lille lam, A4; Carmela ABK PrDalakopen; Kjerringa med staven; Mazurka; Pål sine hønur; To trøytte fuglarUti vår hageVåren, GriegÖsterlensvisan; (Disse oppdateres ved leilighet)

SAKRALE SANGER:

Ave_verum, Mozart K618; 48 Ave verum, Mozart; Dagen är nära; Den store hvite flokkDeo dicamus A4GOD BE IN MY HEAD; Himmelske Fader, 2v; An Irish Blessing; I will greatly rejoice; Laudate, Nystedt; Sommarpsalm