Arkiv Stemmefiler (mp3)

Filer som kan spilles på nettbrett, smarttelefoner, og PC/Laptop med nyere Windows versjoner.

Away In a Manger SATB S+ A+ T+ B+
Bavarian songs, Elgar:
Bav1-The Dance SATB S+ A+ T1+ T2+ B1+ B2+
Bav2-False love SATBS+A+T+B+ 
Gaudete:
Nr. 1 GAUDETE SATB  S+  A+  T+  B+ (Med tempo i hht note?)
–  Nr. 1 GAUDETE AÖ SATB S+ A+ T+ B+ (Med tempo som på AÖ CD)
Nr. 3 IN DULCI JUBILO SATB S1+ S2+ A+ T+ B+
Nr. 4b Låt oss fröjdas SATB S+ A+ T+ B+
Nr. 4b Låt oss SAKTERE S+ A+ T+ B+
Nr. 5 Ordet nu er vordet køtt SSATBB S1+ S2+ A+ T+ B1+ B2+ )
Nr. 10 Var Kristtrogen SATB S1+ S2+ A+ T+ B1+ B2+ EKKOR SA TB
I denne søte juletid SATB S+ A+ T+ B+
Kjerringa med staven SATB S1+ S2+ A+ T+ B+ 
Min älskling TTBB  T1+ T2+ B1+ B2+ 
My Evaline SATB  S+ A+ T+ B+ 
My Evaline TTBB  T+ L+ bar+ B+ 
Prisad högt Maria er SATB
    — vers 1 SATB S+ A+ T+ B+
    — vers 2 SATB Kor1-SA Kor2-S+ A+ Kor1-TB Kor2-T+ B+
    — vers 3 SSA S1+ S2+ A+
    — vers 4 TBB T+ B1+ B2+
    — vers 5 SATB  Kor1 S+T+ Kor1 A+B+ Kor2 S+T+ Kor2 A+B+ 
Shepherd’s pipe carol, SATTBB  S+ A+ T1+ T2+ B1+ B2+
—- langsommere: 96 S+ 96 A+ 96 T1+ 96 T2+ 96 B1+ 96 B2+
— og med mindre andre stemmer: 96 S 96 A 96 T1 96 T2 96 B1 96 B2 Solveigs sang, SATB S+ A+ T+ B+
Tre vise män SATB  S+  A+  T+  B+ (Starter med piano fra takt 15)
Ukrainian Prayer SATB S1+ S2+ A1+ A2+ T1+ T2+ B1+ B2+ (04-17)
When You Wish Upon a Star, SATB S+ A+ T+ B+
Zither Carol SATB S+ A+ T1+ T2+ B1+ B2+

mp3 stemmefiler for eldre sanger kan finnes her:
Direkte link til mp3 stemmefiler på OneDrive.
For innkopiering av URL:
https://1drv.ms/f/s!At8DNfirKaUkhTFtIbmE6LVZZRft