Kategorier

Generelle retningslinjer

Retningslinjer for Abildsø Bygdekor 2011

Revidert av styret april 2011

Generelt

 • Abildsø Bygdekor består av medlemmer med lyst, interesse og forutsetninger for korsang.
 • Sesongstart- og slutt følger skoleåret. Fast øvingssted er Abildsø skole, teatersalen.
 • Faste øvelser er torsdag kl 18.45 – 21.15, med 15 min pause. I arbeidsøktene skal det være arbeidsro både for dirigent og kormedlemmer.
 • Avvik fra faste tider planlegges så langt som mulig for hvert halvår og står i korplanen. Dette gjelder f.eks. gruppeøvelser med dirigent, konserter og andre fellesframmøter.
 • Opptredener og arrangementer er obligatoriske og bindende for korets medlemmer, med mindre det er gitt beskjed om fravær.
 • Fravær fra øvelser, konserter og opptredener meldes på forhånd til den kontaktpersonen som står oppført i korplanen.Ved mye fravær foran konserter kan dirigenten avgjøre evt deltakelse.
 • På konserter og opptredener brukes det antrekket styret gir beskjed om, innenfor det korantrekket som gjelder.

Informasjon

 • Styret har ansvar for å gi koret nødvendig informasjon.
 • All viktig informasjon blir gitt i kortform på øvelsene og supplert med e-post. Medlemmene har selv ansvar for å oppdatere seg om informasjon som er gitt.
 • Korplan (oversikt over aktiviteter) og korliste (oversikt over kormedlemmene) sendes oppdatert og regelmessig til alle medlemmer på e-post.
 • Korets medlemmer oppfordres til å bruke ABKs hjemmeside –  www.abildsobygdekor.no.

Gode råd

 • Se på kornotene hjemme – særlig hvis du har vært borte fra øvelser.
 • Be om å få synge gjennom stemmene dine med noen som kan dem.
 • Øv gjerne hvis du har lyst og anledning. Det kommer alle til gode at noen gjør det.
 • Vær ikke redd for å hjelpe andre, men vær varsom med å bli belærende.
 • Arrangere vinlotteri på øvelsene. Inntektene føres i eget regnskap, og presenteres årlig for styret.
 • Praktisk bistand ved korets konserter i samarbeid med styret. Dette kan gjelde:

Organisere fremsetting av stoler, bord, trabulanter etc. og tilsvarende rydding

Pynting av lokale. (Konsertbuketter er styrets ansvar.)

Planlegging og gjennomføring av kafeteria

Gjennomføring av loddsalg

 • Kjøpe inn blomster til avtroppende styremedlemmer på korets årsmøte.
 • Bistå styret, evt. reiseledelse, i forbindelse med utflukter og reiser.

Stemmelederne

 • Skaffe oversikt over deltagelse på konserter og evt. andre samlinger, når styret eller dirigent ber om det.
 • Formidle beskjeder til gruppa når styret eller dirigent ber om det.
 • Innkalle til stemmeøvelser. Gjelder ikke øvelser med dirigent som står i korplanen.
 • Ta vare på nye sangere, og hjelpe dem til å finne seg til rette i stemmegruppa og koret som helhet.
 • Fordele ansvar i gruppa for kaffe/te i øvingspausene.