Kategorier

Mozarts Requiem 2011

Øvingsplan:    

Korplan 2011-08-07  (Inkludert plan for øvings-repertoar.)

Noter:  Se den beskyttede siden for Våren 2011.

Frie pdf-utgaver fra «cpdl» på Internett:

Marmol/Casaus (SATB+piano): 1 Requiem  2 Dies irae  3 Tuba mirum  4 Rex tremendae  5 Recordare  6 Confutatis  7 Lacrymosa  8 Domine Jesu  9 Hostias  10 Sanctus  11 Benedictus  12 Agnus Dei

Oversettelse av teksten: English text   Norsk tekst  Dies irae, gjendikting av den katolske sekvensen

Lydfiler (mp3): Opptak fra konserten 15/10:  GP_3,2 Tuba mirum  GP_3,4 Recordare  GP_6 Benedictus  3,2 Tuba mirum  3,4 Recordare  6 Benedictus

MIDI Stemmefiler servert av Notetrollet: (Dette er filer som er sjekket etter beste evne m.h.t. kvalitet og korrekthet i forhold til de notene vi skal bruke. De bør være 99% riktige, men meld fra hvis dere oppdager feil)

01a-Introitus SATB   S+   A+   T+   B+  (Requiem)

01b-Kyrie SATB S+ A+ T+ B+   SAKTE S+ SAKTE A+ SAKTE T+ SAKTE B+

02-Dies irae SATB   S+   A+   T+   B+

04-Rex SATB   S+   A+   T+   B+       Nye 15.8.

06-Confutatis SATB   S+   A+   T+   B+

07-Lacrimosa SATB   S+   A+   T+   B+   Revidert 10.3.

 08-Domine SATB   S+   A+   T+   B+   Nye 15.8.

12-Agnus Dei SATB   S+   A+   T+   B+   Nye 29.8.

13-Lux aeterna SATB  S+  A+  T+  B+   Nye 29.8.

13b-lux, cum sanctis SAKTE  S+  A+  T+  B+  Og da skulle alt vi skal synge finnes her. Slutten på Hostias, som Abk-herrene også skal være med på, er den samme som slutten på Domine Jesu, såvidt jeg kan se.

Mp3-filer som kan lastes ned på iPod og andre Mp3-spillere, så du kan ha Requiem «på øret»:

1, Requiem T+  2,b Kyrie SAKTE T+  2, Kyrie T+  3,1 Dies irae T+  3,3 Rex T+  3,5 Confutatis T+  3,6 Lacrimosa T+  4,1 Domine Jesu T+  7, Agnus Dei T+  8, Lux aeterna T+  8,b Cum sanctis T+

MIDI-versjoner av stemmefilene som er på Øvings-CD’en:

1-REQUI S   1-REQUI A   1-REQUI T   1-REQUI B

2-KYRIE S   2-KYRIE A   2-KYRIE T   2-KYRIE B

3,1-DIES S   3,1-DIES A   3,1-DIES T   3,1-DIES B

3,3-REXTR S  3,3-REXTR A  3,3-REXTR T  3,3-REXTR B

3,5-CONFT S  3,5-CONFT A  3,5-CONFT T  3,5-CONFT B

3,6-LACRI S  3,6-LACRI A  3,6-LACRI T  3,6-LACRI B Avvik takt 24 –

4,1-DOMIN S  4,1-DOMIN A  4,1-DOMIN T  4,1-DOMIN B

4,2-HOSTI S   4,2-HOSTI A   4,2-HOSTI T   4,2-HOSTI B

5-SANCT S   5-SANCT A   5-SANCT T   5-SANCT B

6-BENED S   6-BENED A   6-BENED T   6-BENED B

7-AGNUS S   7-AGNUS A   7-AGNUS T   7-AGNUS B

8-LUX-E S   8-LUX-E A   8-LUX-E T   8-LUX-E B

Ellers finnes øvingsfiler som dette på Nettet: http://www.youtube.com/watch?v=ZPf5YKkw6Tg

Legg igjen en kommentar