Velkommen til vår nettside!

Om oss:                                                              Se også på facebook

Vi er et voksent blandakor (55 +), grunnlagt i 1983.

Vi er 45 sangere med god stemmefordeling og variert repertoar.

Vi holder til i Østensjø bydel, der vi opptrer på mange møteplasser og har faste julekonserter i Manglerud kike.

Vi samarbeidet gjerne med andre kor, og drar ofte på konsertturer  i inn- og utland.

Faste øvelser er torsdag på Abildsø skole.

Vi tar inn ny sangere etter behov, og for tiden er det størst på mannsstemmene.

Les mer om oss lengre ned på siden.

Dirigent.

Fra høsten 2023 er Eivind Vonen ansatt som vår dirigent.

De første årene

Da koret ble til i 1983, var ideen oppstått blant sanglystne foreldre på Englands-tur med Abildsø Skolekor. Vår første opptreden var i april 1983, og siden 1985 har vi hatt større arrangementer som f.eks. julekonserter.

Rask vekst

Ti år gammelt hadde koret nådd 50 sangere, og siden da hatt jevn stemmefordeling. At vi har bra med mannsstemmer, gir oss større repertoarmuligheter enn mange andre blandakor. I 1990-årene var koret bl.a. invitert til flere store festanledninger i Oslo Rådhus og medvirket i radioprogrammer. Julekonserter har vi hatt siden 1985, og siden 1987 julekonsertene i Manglerud kirke tredje søndag i advent vært tradisjon.

Reisevirksomhet

Vår første kortur utenom Skandinavia var Skottland i 1998 med konserter bl.a. på Holy Island og i St. Giles-katedralen i Edinburgh. Siden har vi besøkt Budapest, Catalonia/Barcelona, Irland (Cork og Cobh), Baskerland/San Sebastian, Bad Nauheim i Tyskland, Bratislava, Malta, og Garda/Verona, som vi høsten 2016 besøkte for andre gang. Med Jan Helge har vi besøkt Svalbard, York og Berlin, før pandemien la lokk på reisevirksomheten. I Norge har vi deltatt på Landssangerstevnet (Hamar), korfestivaler i bl.a. Stavanger, Tromsø, Arendal og Trysil, og vi har deltatt to ganger i Korforbundets NM for kor.

Hjemmearenaen

Det er viktig for et kor å komme ut, treffe andre sangere, hente nye impulser og ikke minst nyte godt av den magiske akustikken som eldre europeiske kirker har. Samtidig har nærmiljøet vært og er ABs viktigste nedslagsfelt, og helt fra vårt første år har vi deltatt på arrangementer som Abildsødagen, Tallbergdagen og nå Østensjødagene. Abildsø kapell var en viktig konsertarena i mange år. Mens Manglerud musikkråd eksisterte ble det arrangert store musikkmønstringer med lokale krefter, som Beatles i Ekeberghallen (1996) og Filmmusikk i Colosseum (1998). Lokale kor og korps har vi samarbeidet med i mange sammenhenger og gjør det ennå. I jubileumsåret 2003 hadde vi 20 konserter i nærområdet – en rekord så langt. I dag opptrer vi fast/årlig bl.a. på Abildsø Bo- og servicesenter og Manglerud sykehjem, og deltar på høymesser i Manglerud kirke to ganger i året.

Konserter med helhetlige verk

I samarbeid med profesjonelle musikere, og ofte med andre kor, har vi siden 2006 hatt: Rheinbergers Stabat Mater, Händels Messias, Satos Requiem Pacis, Mozarts Requiem og Ramirez’ Misa Criolla og Navidad Nuestra, som vi i 2015 fremførte i kirkene Grorud, Manglerud og Vålerenga sammen med korene Gropus og Oslo Ø. Og i 2019 var Anders Öhrwalls «Gaudete» hovedelementet i vår tradisjonelle konsert 3. søndag i Advent.